Home » Our dogs » Male dogs » Narzan iz Klfy

Narzan iz Klfy
(Narzan iz Kify )

Narzan iz Klfy
(Narzan iz Kify )

Narzan iz Klfy -  28/11/2015 

90+ , 110 kg  Blood line of the legendary giant ARAM IZ KIFY. 

   mother   Kismet (erug kennel alabay XXXXL "IZ KIFY")

* father  Aram iz Kify (aram). 

Video

Pedigree

Previous | Next